Pacjenci z niemieckim ubezpieczeniem

Pacjenci ubezpieczeni w niemieckich kasach chorych

Od wielu lat leczymy w naszej praktyce stomatologicznej SoftDentis we Wrocławiu pacjentów zza granicy, zapewniając im najwyższą jakość leczenia w konkurencyjnych cenach.
Wielu pacjentów z Wrocławia i okolic pracuje w Niemczech i posiada niemieckie ubezpieczenie zdrowotne. Zakres tego ubezpieczenia jest znacznie większy niż NFZ i umożliwia refundacje wielu zabiegów stomatologicznych. Niemieckie kasy chorych  i ubezpieczenia zdrowotne refundują koszty leczenia zachowawczego i protetycznego dokonane w Polsce.
Biorąc pod uwagę z reguły łatwiejszą konsultacje pacjenta po polsku, dużo niższe ceny zabiegów niż w Niemczech jak i obeznanie z niemieckimi procedurami refundacji kosztow, możliwość leczenia w naszym gabinecie stomatologicznym we Wrocławiu stanowi dla pacjentow ubezpieczonych w Niemczech bardzo atrakcyjną alternatywę.

Korzyści dla pacjentów z Niemiec

Koszty leczenia zachowawczego (np. wypełnienia kompozytowe) refundują niemieckie kasy chorych na podstawie naszego rachunku.
Natomiast leczenie protetyczne powinno być przed jego rozpoczeciem zaakceptowane przez niemieckie ubezpieczenie. W tym celu przygotowujemy plany leczenia i kosztorysy (tzw. Heil – und Kostenplan) do wnioskowania w niemieckich kasach (Krankenkasse) i ubezpieczalniach (Krankenversicherung) o zwrot kosztów planowanego leczenia protetycznego w Polsce.
Po zakończeniu leczenia, na podstawie naszego rachunku, pacjent otrzymuje ze swojej niemieckiej kasy chorych lub ubezpieczalni refundacje wcześniej zaakceptowanych kosztów leczenia. Wszystkie niezbędne dokumenty wystawiamy w języku niemieckim i zgodnie z niemieckimi wymaganiami.

Oszczędności w porównaniu z kosztami, które pacjent poniósłby w Niemczech, mogą sięgnąć poziomu 70 – 80 %. Uwzględniając refundacje kosztów leczenia przez niemieckie kasy chorych, w zależnosci od zakresu i rodzaju leczenia jak i posiadanego bonusu, udział własny może być zredukowany nawet o 100% tzn. pacjent otrzymuje uzupełnienie protetyczne za darmo.

Przebieg leczenia i refundacji kosztów

  1. Podczas pierwszej wizyty przeprowadzamy badanie stomatologiczne, omawiamy możliwe warianty i proponujemy najbardziej optymalny sposób leczenia, określamy niezbędny czas zabiegów oraz ich całkowite koszty.
  2. Alternatywnie możemy przygotować zdalnie ofertę cenową dla porównania, jesli pacjent już posiada niemiecki plan leczenia protetycznego  i nam go nadeśle.
  3. Wystawiamy nasz plan leczenia i kosztów (tzw. Heil- und Kostenplan), który Pacjent przedkłada do akceptacji swojej niemieckiej kasie chorych lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  4. Kasa chorych zatwierdza plan i określa kwotę refundacji. Po zaakceptowaniu planu w umówionym terminie rozpoczynamy leczenie protetyczne i pobieramy zaliczkę.
  5. Po zakończonym leczeniu pacjent płaci pozostałą sumę. Kwota może być rozliczona w złotówkach lub w euro (według aktualnego kursu wymiany).
  6. Na koniec wystawiamy rachunek w języku niemieckim do przedłożenia w kasie chorych lub ubezpieczalni pacjenta. Na jego podstawie niemiecka kasa lub ubezpieczalnia przelewa na konto pacjenta wcześniej zatwierdzoną kwotę refundacji.

 

Niemiecki plan leczenia i kosztów

Wniosek, na podstawie którego pacjenci rozliczają się z niemieckimi kasami chorych, zawiera stan uzębienia pacjenta, propozycję podstawowego i planowanego planu leczenia protetycznego oraz wnioskowaną refundację i szacunkowy kosztorys leczenia.

Lekarz stomatolog przeprowadza kontrolę stanu uzębienia pacjenta oraz  opisuje w sposob symboliczny stwierdzony stan uzębienia jak i planowane leczenie protetyczne. W przeznaczonych do tego celu polach formularza wniosku stomatolog umieszcza symbole opisane w legendzie.

Część I formularza zawiera pola odpowiadające standardowej stomatologicznej numeracji zębów.
W linijce B (Befund = Stan) wpisywane są symbole opisujące stwierdzony stan uzębienia.
Linijka R (Regelversorgung =  Podstawowe uzupełnienie) zawiera symboliczny opis podstawowego leczenia (uzupełnienia) protetycznego, na które możliwa jest refundacja kosztów.
W linijce TP (Therapieplanung = Planowane leczenie) wpisywane są symbole opisujace planowane leczenie protetyczne, które może odbiegać od leczenia podstawowego z linijki R (np. mieć wyższy standard).

W rubryce II formularza wpisywane są symbole wnioskowanej refundacji, pasujące do podstawowego leczenia z linijki R powyżej.

W części III formularza lekarz dentysta wpisuje planowane koszty proponowanego leczenia protetycznego z linijki TP.

Wypełniony i podpisany przez stomatologa formularz jest wysyłany do kasy chorych pacjenta, w celu zatwierdzenia refundacji.

Heil- und Kostenplan - Voll

Stomatologia

51-200 Wrocław-Zakrzów
Kasztelańska 7A/1

Rejestracja

T. +48 690 553 144
(Pon. - Pt. 9:00 - 18:00)

E-Mail

info@softdentis.com

Notka

Polityka prywatności