Pacjenci z niemieckim ubezpieczeniem

Pacjenci ubezpieczeni w niemieckich kasach chorych

Od wielu lat leczymy w naszej praktyce stomatologicznej we Wrocławiu pacjentów zza granicy, zapewniając im najwyższą jakość leczenia w konkurencyjnych cenach.
Wielu pacjentów z Wrocławia i okolic pracuje w Niemczech i posiada niemieckie ubezpieczenie zdrowotne. Zakres tego ubezpieczenia jest znacznie większy niż NFZ i umożliwia refundacje wielu zabiegów stomatologicznych. Niemieckie kasy chorych  i ubezpieczenia zdrowotne refundują koszty leczenia zachowawczego i protetycznego dokonane w Polsce.
Biorąc pod uwagę z reguły łatwiejszą konsultacje pacjenta po polsku, dużo niższe ceny zabiegów niż w Niemczech jak i obeznanie z niemieckimi procedurami refundacji kosztow, możliwość leczenia w naszym gabinecie stomatologicznym we Wrocławiu stanowi dla pacjentow ubezpieczonych w Niemczech bardzo atrakcyjną alternatywę.

Korzyści dla pacjentów z Niemiec

Koszty leczenia zachowawczego (np. wypełnienia kompozytowe) refundują niemieckie kasy chorych na podstawie naszego rachunku.

Natomiast leczenie protetyczne powinno być przed jego rozpoczęciem zaakceptowane przez niemieckie ubezpieczenie. W tym celu przygotowujemy plany leczenia i kosztorysy (tzw. Heil – und Kostenplan) do wnioskowania w niemieckich kasach (Krankenkasse) i ubezpieczalniach (Krankenversicherung) o zwrot kosztów planowanego leczenia protetycznego w Polsce.

Po zakończeniu leczenia, na podstawie naszego rachunku, pacjent otrzymuje ze swojej niemieckiej kasy chorych lub ubezpieczalni refundacje wcześniej zaakceptowanych kosztów leczenia.Wszystkie niezbędne dokumenty wystawiamy w języku niemieckim i zgodnie z niemieckimi wymaganiami.

Jako rodzinnie prowadzona praktyka dentystyczna o prostej strukturze organizacyjnej jesteśmy także cenowo konkurenyjni do większości dużych klinik stomatologicznych w Polsce.

Oszczędności w porównaniu z kosztami, które pacjent poniósłby w Niemczech, mogą sięgnąć poziomu 70 – 80 %. Uwzględniając refundacje kosztów leczenia przez niemieckie kasy chorych, w zależnosci od zakresu i rodzaju leczenia jak i posiadanego bonusu, udział własny może być zredukowany nawet o 100% tzn. pacjent otrzymuje uzupełnienie protetyczne za darmo.

Przebieg leczenia i refundacji kosztów

1. Podczas pierwszej wizyty przeprowadzamy badanie stomatologiczne, omawiamy możliwe warianty i proponujemy najbardziej optymalny sposób leczenia, określamy niezbędny czas zabiegów oraz ich całkowite koszty.

2. Alternatywnie możemy przygotować zdalnie ofertę cenową dla porównania, jesli pacjent już posiada niemiecki plan leczenia protetycznego  i nam go nadeśle.

3. Wystawiamy nasz plan leczenia i kosztów (tzw. Heil- und Kostenplan), który Pacjent przedkłada do akceptacji swojej niemieckiej kasie chorych lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.

4. Kasa chorych zatwierdza plan i określa kwotę refundacji. Po zaakceptowaniu planu w umówionym terminie rozpoczynamy leczenie protetyczne i pobieramy zaliczkę.

5. Po zakończonym leczeniu pacjent płaci pozostałą sumę. Kwota może być rozliczona w złotówkach lub w euro (według aktualnego kursu wymiany).

6. Na koniec wystawiamy rachunek w języku niemieckim do przedłożenia w kasie chorych lub ubezpieczalni pacjenta. Na jego podstawie niemiecka kasa lub ubezpieczalnia przelewa na konto pacjenta wcześniej zatwierdzoną kwotę refundacji.

 

Porównanie cen protetyki
Zahnersatz Polen - Zahnbrücken

Niemiecki plan leczenia i kosztów

Od początku roku 2023 wnioski o refundacje przygotowane przez niemieckie praktyki dentystyczne są przekazywane do kas chorych wyłącznie drogą elektroniczną. Pacjent otrzymuje od lekarza wydruk zawierający wszystkie informacje odnośnie planowanego leczenia protetycznego i jego kosztów.

Ten wydruk zawiera stan uzębienia pacjenta, propozycję podstawowego i planowanego planu leczenia protetycznego oraz wnioskowaną refundację i szacunkowy kosztorys leczenia.

Część II formularza zawiera pola odpowiadające standardowej stomatologicznej numeracji zębów. W linijce B (Befund = Stan) wpisywane są symbole opisujące stwierdzony stan uzębienia. Linijka R (Regelversorgung =  Podstawowe uzupełnienie) zawiera symboliczny opis podstawowego leczenia (uzupełnienia) protetycznego, na które możliwa jest refundacja kosztów. W linijce TP (Therapieplanung = Planowane leczenie) wpisywane są symbole opisujace planowane leczenie protetyczne, które może odbiegać od leczenia podstawowego z linijki R (np. mieć wyższy standard).

W rubryce VIII formularza widoczne są symbole wnioskowanej refundacji, pasujące do podstawowego leczenia z linijki R powyżej. W części IV formularza lekarz dentysta wpisuje planowane koszty proponowanego leczenia protetycznego z linijki TP.

Jeżeli posiadają Państwo już taki plan leczenia protetycznego z Niemiec, to możecie za pomocą naszego kalkulatora online oszacować i porównać koszty identycznego leczenia w naszej klinice.

Patienteninformation

Przykładowe ceny

1. Dwa mosty na 6 zębach kosztowały w naszej klinice stomatologicznej we Wrocławiu łącznie 1630 euro. Refundacja niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego (z bonusem nr. 1,  tj. 70% świadczenia standardowego) wyniosła 1632 euro, więc ubezpieczony pacjent otrzymał uzupełnienie protetyczne praktycznie za darmo. W Niemczech takie same mosty kosztowałyby około 4100 euro, a pacjent musiałby zapłacić 2468 euro z własnej kieszeni.

2. Kosztorys skomplikowanych protez na teleskopach w Niemczech wyniósł ponad 8840 euro, wkład własny pacjenta wyniósłby 5764 euro. W naszej klinice stomatologicznej we Wrocławiu cena wyniosła 3995 euro, a wkład własny pacjenta zaledwie 919 euro. Pacjent zaoszczędził 4845 euro!

Preferuję swojego lekarza lub daleko do Wrocławia?

Pomoc w przygotowaniu  wniosków o refundacje kosztów leczenia dla ubezpieczonych w Niemczech pacjentów z całej Polski.

Rejestracja

+48 793 977 500

E-Mail

kontakt@softdentis.com

Notka

Polityka prywatności