Pacjenci ubezpieczeni w Niemczech

Korzyści dla pacjentów z Niemiec

Od wielu lat leczymy pacjentów zza granicy, zapewniając im najwyższą jakość leczenia w konkurencyjnej cenie.

M.in. oferujemy leczenie dla pacjentów posiadających ubezpieczenie w niemieckich kasach chorych.

Przygotowujemy plany leczenia i kosztorysy (Heil – und Kostenplan) do wnioskowania w niemieckich kasach o zwrot kosztów leczenia.

Po zakończeniu leczenia, na podstawie naszego rachunku, pacjent otrzymuje z niemieckiej kasy chorych refundacje wcześniej zaakceptowanych kosztów leczenia.

Wszystkie niezbędne dokumenty wystawiamy w języku niemieckim.

Uwzględniając refundacje kosztów leczenia przez niemieckie kasy chorych, udział własny może być zredukowany nawet o 100% tzn. pacjent otrzymuje uzupełnienie protetyczne za darmo

Przebieg leczenia i refundacji kosztów

  1. Podczas pierwszej wizyty przeprowadzamy badanie stomatologiczne, omawiamy możliwe warianty i proponujemy najbardziej optymalny sposób leczenia, określamy niezbędny czas zabiegów oraz ich całkowite koszty.
  2. Następnie wystawiamy plan leczenia i kosztów (tzw. Heil- und Kostenplan), który Pacjent przedkłada do akceptacji w swojej kasie chorych (Krankenkasse).
  3. Kasa zatwierdza plan i określa kwotę refundacji. Po zaakceptowaniu planu w umówionym terminie rozpoczynamy leczenie protetyczne i pobieramy zaliczkę.
  4. Po zakończonym leczeniu zębów pacjent płaci pozostałą sumę. Kwota może być rozliczona w złotówkach lub w euro (według aktualnego kursu).
  5. Na koniec wystawiamy rachunki w języku niemieckim. Na ich podstawie niemiecka kasa chorych przelewa na Państwa konto wcześniej zatwierdzoną kwotę refundacji.

 

Polska

51-200 Wroclaw
Kasztelańska 7A

Telefon

+48 690 553 144

Email

info@softdentis.com

Notka

Polityka prywatności