Polityka prywatności praktyki stomatologicznej

Podsumowanie

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, opisujemy zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych to:

 • umowa objęcia opieką medyczną,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia
 • przepisy prawa.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Praktyka Stomatologiczna SoftDentis
51-200 Wrocław
Kasztelańska 7A

Tel. +48 516 164 639
Email: info@softdentis.com

Dane osobowe

Podane przez Panią /Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • objęcia Panią/Pana umową opieki medycznej,
 • dokonania rozliczeń,
 • obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną,
 • archiwizowania Pani/Pana danych zgodnie z przepisami prawa

Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom i podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych powyżej.

Pani/Panu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody wobec przetwarzania danych 
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami. Pani/panu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Pani/Pana aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością SoftDentis i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Praktyka Stomatologiczna SoftDentis będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Panią/Pana.

Praktyka Stomatologiczna SoftDentis zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Rejestracja

+48 793 977 500

E-Mail

kontakt@softdentis.com

Notka

Polityka prywatności